Showing 1–18 of 20 results

2,549,000 
  • PHÔI TRƠN
  • 35,5cm
 • Xóa
3,389,000 
  • MẠ VÀNG, ĐẮP NỔI CHÙM HOA CỔ ĐIỂN
  • 18cm
 • Xóa
7,966,000 
  • MÀI HỌA TIẾT HOA ĐỒNG TIỀN
  • 35,5cm
 • Xóa
1,320,000 
  • PHÔI TRƠN
  • 35,5cm
 • Xóa
Giá chỉ từ: 1,567,000 
  • MẠ VÀNG HỌA TIẾT HẠT KIM CƯƠNG
  • PHÔI TRƠN
  • 33cm
 • Xóa
Giá chỉ từ: 2,334,000 
  • MÀI HỌA TIẾT CHIẾC LÁ CÁCH ĐIỆU
  • MÀI NƠ
  • PHÔI TRƠN
  • 37,5cm
 • Xóa
Giá chỉ từ: 512,000 
  • PHÔI TRƠN
  • TÔ ĐĨA MẠ VÀNG, ĐẮP NỔI CHÙM HOA CỔ ĐIỂN
  • 22cm
 • Xóa
Giá chỉ từ: 392,000 
  • HỌA TIẾT GIỌT NƯỚC
  • 20,5cm
  • 30,5cm
 • Xóa
1,592,000 
  • PHÔI TRƠN
  • 30,5cm
 • Xóa
Giá chỉ từ: 1,083,000 
  • MẠ VÀNG, PHUN CÁT HỌA TIẾT VERSACE
  • PHÔI TRƠN
  • PHUN CÁT MẠ VÀNG HỌA TIẾT HOA THỦY TIÊN
  • 25,5cm
 • Xóa
Giá chỉ từ: 1,333,000 
  • HỌA TIẾT VERSACE
  • PHÔI TRƠN
  • 34cm
 • Xóa
1,122,000 
  • PHÔI TRƠN
  • 30,5cm
 • Xóa
Giá chỉ từ: 268,000 
  • PHÔI TRƠN
  • 13cm
  • 25,5cm
 • Xóa
1,122,000 
  • PHÔI TRƠN
  • 32cm
 • Xóa
1,061,000 
  • PHÔI TRƠN
  • 30,5cm
 • Xóa
993,000 
  • PHÔI TRƠN
  • 39cm
 • Xóa
1,061,000 
  • PHÔI TRƠN
  • 30,5cm
 • Xóa
743,000 
  • MÀI TIA 
  • 31,5cm
 • Xóa