Showing all 16 results

Liên hệ
  • ĐĨA PHA LÊ MÀU ĐỎ, MÀI HỌA TIẾT HOA SEN CÁCH ĐIỆU
  • ĐĨA PHA LÊ MÀU XANH DƯƠNG, MÀI HỌA TIẾT LỐC XOÁY
  • TÔ-ĐĨA PHA LÊ MÀU XANH DƯƠNG, HỌA TIẾT MÀI KHỐI ĐA GIÁC
  • 28cm
 • Xóa
4,650,000 
  • TÔ-ĐĨA PHA LÊ MÀU TÍM, HỌA TIẾT MÀI TIA TRUYỀN THỐNG
  • 23cm
 • Xóa
Liên hệ
  • ĐĨA PHA LÊ MÀU XANH DƯƠNG, HỌA TIẾT MÀI TIA TRUYỀN THỐNG
  • 30cm
 • Xóa
4,050,000 
  • ĐĨA PHA LÊ MÀU XANH DƯƠNG, MÀI HỌA TIẾT LỐC XOÁY
  • 20cm
 • Xóa
Liên hệ
  • ĐĨA PHA LÊ MÀU XANH DƯƠNG, HỌA TIẾT CHIẾC LÁ
  • ĐĨA PHA LÊ MÀU XANH DƯƠNG, HỌA TIẾT NGÔI SAO
  • ĐĨA PHA LÊ MÀU XANH LÁ, MÀI HỌA TIẾT HOA ĐỒNG TIỀN CÁCH ĐIỆU
  • PHA LÊ MÀU XANH DƯƠNG, MÀI HỌA TIẾT HOA ĐỒNG TIỀN CÁCH ĐIỆU
  • 30,5cm
  • 33cm
 • Xóa
6,225,000 
  • ĐĨA PHA LÊ MÀU TÍM, MÀI HỌA TIẾT HOA SEN CÁCH ĐIỆU
  • 36cm
 • Xóa
15,555,000 
  • ĐĨA PHA LÊ MÀU TÍM, HỌA TIẾT CÔ GÁI BOHEMIA
  • 30,5cm
 • Xóa
6,000,000 
  • ĐĨA PHA LÊ MÀU ĐỎ, HOẠ TIẾT HOA SÚNG CÁCH ĐIỆU
  • 15cm
 • Xóa
3,750,000 
  • THỐ PHA LÊ MÀU XANH DƯƠNG, MÀI SỌC TRUYỀN THỐNG
  • 15cm
 • Xóa
4,050,000 
  • TÔ-ĐĨA PHA LÊ MÀU XANH DƯƠNG, MÀI HỌA TIẾT HOA SEN CÁCH ĐIỆU
  • 20,5cm
 • Xóa
4,050,000 
  • TÔ PHA LÊ MÀU XANH DƯƠNG, HỌA TIẾT MÀI TIA TRUYỀN THỐNG
  • 22cm
 • Xóa
3,750,000 
  • TÔ PHA LÊ MÀU XANH DƯƠNG, MÀI HỌA TIẾT KHỐI TAM GIÁC
  • 18cm
 • Xóa
4,350,000 
  • TÔ PHA LÊ MÀU XANH DƯƠNG, MÀI TIA HỌA TIẾT VÒNG LỐC XOÁY
  • 22,5cm
 • Xóa
Liên hệ
  • TÔ PHA LÊ MÀU ĐỎ. HỌA TIẾT CON CÔNG TRÊN CÀNH MẪU ĐƠN
  • 28cm
 • Xóa
Giá chỉ từ: 1,238,000 
  • MÀU TRẮNG, HỌA TIẾT LƯỢN SÓNG
  • MÀU XANH DƯƠNG, HỌA TIẾT LƯỢN SÓNG
  • TÔ PHA LÊ MÀU ĐỎ, HỌA TIẾT LƯỢN SÓNG
  • TÔ PHA LÊ MÀU HỔ PHÁCH, HỌA TIẾT LƯỢN SÓNG
  • TÔ PHA LÊ MÀU XANH LÁ, HỌA TIẾT LƯỢN SÓNG
  • 33cm
 • Xóa
4,650,000 
  • ĐĨA PHA LÊ MÀU XANH DƯƠNG, HỌA TIẾT CÁNH HOA MAI XẾP
  • 23cm
 • Xóa