Showing 1–18 of 29 results

2,549,000 
  • PHÔI TRƠN
  • 35,5cm
 • Xóa
Giá chỉ từ: 776,000 
  • PHÔI TRƠN
  • THỐ THỦY TINH CON RÙA MẠ VÀNG
  • 26,5cm
 • Xóa
Giá chỉ từ: 360,000 
  • PHÔI TRƠN
  • 11,5cm
  • 7,2cm
 • Xóa
396,000 
  • PHÔI TRƠN
  • 14cm
 • Xóa
446,000 
  • PHÔI TRƠN
  • 12,5cm
 • Xóa
Giá chỉ từ: 1,436,000 
  • PHÔI TRƠN
  • THỐ PHA LÊ TRÁI BÍ, MẠ VÀNG 12 CON GIÁP
  • 18cm
 • Xóa
Giá chỉ từ: 347,000 
  • PHÔI TRƠN
  • THỐ THỦY TINH MẠ VÀNG, ĐẮP NỔI CHÙM HOA CỔ ĐIỂN
  • THỐ THỦY TINH MÀI HỌA TIẾT HỌA THỊ 5 SAO
  • THỐ THỦY TINH MÀI HỌA TIẾT LỐC XOÁY
  • 15cm
 • Xóa
Hết hàng
1,003,000 
Hết hàng
3,483,000 
  • THỐ THỦY TINH MÀU XANH LÁ MẠ VÀNG, ĐẮP NỔI 3 CHÙM HOA CỔ ĐIỂN
  • 13cm
 • Xóa
Giá chỉ từ: 454,000 
  • PHÔI TRƠN
  • PHUN CÁT MẠ VÀNG HỌA TIẾT HOA SEN
  • TRÁI TIM, MẠ VÀNG
  • 13cm
 • Xóa
7,966,000 
  • MÀI HỌA TIẾT HOA ĐỒNG TIỀN
  • 35,5cm
 • Xóa
1,320,000 
  • PHÔI TRƠN
  • 35,5cm
 • Xóa
Giá chỉ từ: 1,567,000 
  • MẠ VÀNG HỌA TIẾT HẠT KIM CƯƠNG
  • PHÔI TRƠN
  • 33cm
 • Xóa
Giá chỉ từ: 2,334,000 
  • MÀI HỌA TIẾT CHIẾC LÁ CÁCH ĐIỆU
  • MÀI NƠ
  • PHÔI TRƠN
  • 37,5cm
 • Xóa
Giá chỉ từ: 512,000 
  • PHÔI TRƠN
  • TÔ ĐĨA MẠ VÀNG, ĐẮP NỔI CHÙM HOA CỔ ĐIỂN
  • 22cm
 • Xóa
Giá chỉ từ: 392,000 
  • HỌA TIẾT GIỌT NƯỚC
  • 20,5cm
  • 30,5cm
 • Xóa
1,592,000 
  • PHÔI TRƠN
  • 30,5cm
 • Xóa