BỘ 6 LY UỐNG NƯỚC 25015

985,000 

  • ĐẮP NỔI HOẠ TIẾT CÁNH QUẠT XANH LÁ VIỀN VÀNG
  • HOẠ TIẾT CÁNH BƯỚM VẼ MÀU ĐẮP NỔI VIỀN VÀNG 
  • VẼ MÀU CÁNH QUẠT, MÀU TÍM, ĐẮP NỔI 2 VIỀN VÀNG 
  • 380ml
Xóa